Oppdatert smittevernveileder for arbeidsplasser og hjemmekontor

Oppdatert smittevernveileder for arbeidsplasser og hjemmekontor

 
I løpet av det siste året har det vært meldt om til sammen 63 utbrudd av coronasmitte på norske arbeidsplasser. De siste månedene har vi også måtte forholde oss til ulike mutant-varianter av viruset, som smitter lettere. I et forebyggende perspektiv er det derfor av stor viktighet at vi fortsatt er gode på smittevernstiltak.

Helsedirektoratet har i mars revidert veilederen for smittevern på arbeidsplasser og hjemmekontor:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/hjemmekontor-og-arbeidsplasser-covid-19

 

Viktige endringer siden forrige versjon: 

- råd om bruk av munnbind
- ventilasjon
- lufting

 

For mange virksomheter er hjemmekontor ikke et alternativ. For disse arbeidsplassene anbefaler vi å følge de bransjespesifikke veilederne fra Standard Norge:

https://www.standard.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helse/smittevernveiledninger/

 

Ta gjerne kontakt med din HMS-rådgiver dersom din bedrift har spørsmål og trenger veiledning rundt temaet.