Planlegger du å ansatte unge sommervikarer?

Planlegger du å ansatte unge sommervikarer?

 
Ungdom og unge voksne (17 – 24 år) er typiske vikarer i sommermånedene. Mange av dem får jobb i service & handel, samt i helse og omsorgsyrker. Denne gruppen med arbeidstakere er ekstra utsatt for arbeidsulykker, trusler om vold og trakassering på jobb. Kort eller mangelfull opplæring, lite arbeidserfaring og høy terskel for å si fra, er noen av grunnene. STAMI oppsummerer godt hva du som arbeidsgiver bør være ekstra oppmerksom på, og hvordan du kan ivareta dine unge vikarer på en trygg måte:

STAMI oppsummerer godt hva du som arbeidsgiver bør være ekstra oppmerksom på, og hvordan du kan ivareta dine unge vikarer på en trygg måte:

Les mer om det her:

https://arbeidsmiljo.stami.no/unge-arbeidstakere-sommerjobb/