Teamskurs 25. mai: Risikovurdering knyttet til korona

Teamskurs 25. mai: Risikovurdering knyttet til korona

 
I forbindelse med koronasituasjonen pålegger Arbeidstilsynet alle bedrifter å risikovurdere fare for smitte, og iverksette risikoreduserende tiltak. Mange bedrifter lager nå gode rutiner for hvordan arbeidet skal foregå på en trygg måte. Men har dere risikovurdert før rutinene utarbeides? I vårt Teams-kurs 25.05 kl 13:00-14:00 går vi gjennom hvordan en slik risikovurdering kan gjøres på en enkel måte, og hvem som bør delta i et slikt arbeid.


Tema som blir gjennomgått i kurset:

- Koronaviruset: hva vet vi om det
- Krav fra Arbeidstilsynet om risikovurdering
- Hva er risikovurdering, og hvordan går man frem?
- Hvem skal involveres i arbeidet

- Eksempler på faktorer i arbeidsmiljøet som skal risikovurderes:

Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos Folkehelseinstituttet)
Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum (mindre enn 2 meter)
Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
Manglende opplæring for de ansatte
Reisevirksomhet

Det vil bli mulighet for å stille spørsmål underveis.
Vi sender deg link til kurset før det starter. Du trenger ikke å ha installert Teams for å delta


Pris:
Kr 495,- for medlemmer og kr 990,- for ikke-medlemmer.


Ta gjerne kontakt med bedriftens HMS-rådgiver eller noen av oss andre ved spørsmål.


Med vennlig hilsen
Medi3 Bedriftshelsetjeneste

 

Meld deg på her: