Takk for din påmelding

 
Du er nå påmeldt livesending 7/10 - Kl 1000 - om Livet etter pandemien - med fokus på felleskapet.

Din påmelding til:

 

Livesending om "Livet etter Pandemien - med fokus på fellesskapet"

Torsdag 7. oktober kl 10.00

er registrert. 

 

Onsdag 6. oktober vil du få en epost fra oss med link til livesendingen.

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

 

Med vennlig hilsen fra
Medi3 Bedriftshelsetjeneste