Lege

 
Medi3 sine leger har det medisinske ansvaret for HMS-tjenestens aktivitet i bedriftene.

Våre leger er både allmennleger og bedriftsleger, og har gjennomgående god erfaring og kompetanse fra ulike arbeidsmiljø og kunnskap om spesifikke risikoforhold i bedriftene.

Legen er en viktig del av HMS-tjenestene Medi3 tilbyr bedriften din.