Psykolog og kognitiv terapeut

Psykolog og kognitiv terapeut

 
Medi3 tilbyr både psykologi- og kognitiv terapi-tjenester til både bedrifter og privatpersoner.

Psykologen utreder og behandler et bredt spekter av psykiske lidelser som f.eks. utbrenthet, angst, depresjon, sorgreaksjoner, rus, traumer og spiseforstyrrelser.

 

Psykologen jobber også med samlivsproblemer gjennom parterapi.

 

Kognitiv terapi er adferdsterapi og retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenheng tanker, følelser og handlinger.

Vår kognitive terapeut jobber med både kurs, individualterapi og veiledning og tilbyr kurs i angstmestring, belastningsmestring samt depresjonsmestring.