Asbestattest

 
Alle som skal arbeide med asbest må ha godkjent helseerklæring.

For å jobbe med asbest må man ha en godkjent asbestattest. Denne attesten bekrefter god allmennhelse og at kroppen reagerer normalt. Hensikten med kontrollen er å utelukke de med sykdommer som gjør at de ikke kan jobbe med asbest. 

Attesten må fornyes hvert tredje år.

 

Bestill time