Rustesting

Medi3 kan tilby rustesting samt tjenester og produkter som er knyttet til dette.

Rustesting i arbeidslivet
I enkelte bransjer er det vanlig å foreta rustest av sine arbeidstakere. Dette gjelder i yrker med særlig krav om rusfrihet for arbeidstakere som er på arbeid, eller har pliktmessig avhold. 

 

Når er rustesting tillat
Arbeidsmiljøloven åpner for rustesting når:

  • det følger av lov eller forskrift
  • hvis du har en stilling som innebærer særlig risiko
  • når arbeidsgiveren finner det nødvendig for å verne liv eller helse

 

Forutsetning for rustesting 
All rustesting skal skje i et tillitsforhold mellom klient, rekvirent og laboratorium.
Spesielt gjelder dette misbruksanalyser. Det er viktig å verne om klientens integritet, tilrettelegge adekvate prøveprosedyrer, samt å sikre konfidensialitet. Dette innebærer at klienten, før kontrakt om prøvetaking, er orientert om hva prøven skal brukes til og om mulige konsekvenser av et positivt analyseresultat.

Det skal på forhånd være avklart at det er informert og signert samtykke for rusmiddeltesting.

}
Hvor finner du oss?

Bedriftshelsetjeneste Ålesund

Kongens gate 11

6002 Ålesund

Bedriftshelsetjeneste Brattvåg

Strandgata 26

6270 Brattvåg

Bedriftshelsetjeneste Ulsteinvik

Bjørndalsvegen 14a

6065 Ulsteinvik

Postadresse:

Postboks 289, 6067 ULSTEINVIK