Vaksinasjon

Vaksinering og reisemedisin utføres i forbindelse med arbeid som kan gi risiko for smitte, enten arbeid her hjemme eller risiko for smitte ved reiser til utlandet.
Vaksinasjon

Arbeidsgiver skal vurdere å tilby yrkesvaksinering til følgende arbeidstakere:

  • Helsepersonell, ansatte på tannlegekontor, pleie-/omsorgstjenesten, sosial- og miljøarbeidere
  • Veterinærer
  • Politi / fengselsvesen, tollvesen / asylmottak
  • Brannvesen
  • Renovasjonsarbeidere, rengjøringspersonell, vann- og avløpsarbeid, bistandsarbeidere
  • Bygningsarbeidere 
  • Landbruk/skogbruk
  • Tjenestereisende til utlandet

Medi 3 Reise- og Vaksinasjonsklinikk i Ålesund og Ulsteinvik tilbyr vaksiner og reisemedisinsk rådgiving. Vi har tilgjengelig alle vaksiner som leveres av Folkehelseinstituttet og tilbyr våre tjenester både til ferie- og yrkesreisende.

}
Hvor finner du oss?

Bedriftshelsetjeneste Ålesund

Kongens gate 11

6002 Ålesund

Bedriftshelsetjeneste Ulsteinvik

Bjørndalsvegen 14a

6065 Ulsteinvik

Postadresse:

Postboks 289, 6067 ULSTEINVIK