Rus/ AKAN-arbeid

 
Vi kan gi deg råd og veiledning i rus- og avhengighetsproblematikk i bedriften din. Sammen kan vi gi ansatte med avhengighetsproblemer tilbud om hjelp før andre personalmessige konsekvenser vurderes.

AKAN er systematisk arbeid for å forebygge rus- og avhengighetsproblemer på arbeidsplassen. Ikke minst er en viktig del av AKAN å gi ansatte som utvikler et problem et tilbud om hjelp før oppsigelse vurderes. Vi kan gi deg råd og veiledning i rus- og avhengighetsproblematikk i bedriften din. Vi kan være en samarbeidspartner i arbeidet deres med disse utfordringene.