Sykefraværs-oppfølging

Sykefraværs-oppfølging

 
Våre HMS-rådgivere gir råd i å forebygge, redusere og følge opp sykefravær i bedriften. Målet er generelt lavest mulig sykefravær og å få den sykmeldte raskere tilbake i arbeid.

Det er lederens oppgave å følge opp bedriftens eller avdelingens sykmeldte, men noen ganger kan det være hensiktsmessig å få litt hjelp på veien.

Våre kompetente rådgivere kan bistå i alle deler av sykefraværsarbeidet; på organisatorisk nivå med utarbeidelse av rutiner for sykefraværsoppfølging, og på individnivå med oppfølgingsplaner, dialogmøter og vurdering av behov for eksempelvis tilrettelegging på arbeidsplassen.