Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølging

 
Våre HMS-rådgivere gir råd i å forebygge, redusere og følge opp sykefravær i bedriften. Målet er å få den sykmeldte raskere tilbake i arbeid.

Det er lederens oppgave å følge opp bedriftens eller avdelingens sykemeldte, men noen ganger kan det være greit å få litt hjelp med dette.

Våre kompetente rådgivere kan bistå i alle deler av sykefraværsarbeidet i din bedrift.