Arbeidsplassvurdering

Arbeidsplassvurdering

 
En arbeidsplassvurdering er en faglig vurdering av sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer og helse. Tjenesten kan benyttes når en arbeidstaker er helt eller delvis sykmeldt, eller står i fare for å bli det.

Vurdering utføres av fysioterapeut eller ergoterapeut gjennom individuell samtale, observasjon av arbeidsteknikk og utførelse, samt rådgivning vedrørende god ergonomi og forebyggende/helsefremmende arbeid. Arbeidsplassvurderingen dokumenteres gjennom en rapport med tiltaksanbefalinger.  Målet med tilretteleggingen er at arbeidstaker kan ta opp arbeidet helt eller delvis, eller forebygge sykefravær.