Arbeidsplassvurdering

Arbeidsplassvurdering

 
En arbeidsplassvurdering er en faglig vurdering av sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer og helse.

Vurdering utføres av fysioterapeut og/eller ergoterapeut gjennom individuell samtale, observasjon av arbeidsteknikk og utførelse, samt rådgivning vedrørende god ergonomi og forebyggende/helsefremmende arbeid. Målet med tilretteleggingen er at du kan ta opp arbeidet helt eller delvis, eller forebygge sykefravær