Ergonomisk veiledning

Ergonomisk veiledning

 
Ergonomisk veiledning gir en basisinnføring i gode arbeidsteknikker og smarte valg i hverdagen.

Veiledningen tilpasses bransje- og arbeidsforhold, men fellesnevnere er riktig innstilling av arbeidsutstyr, variasjon av arbeidet og bruk av aktive pauser for å forebygge helseplager. Ergonomisk veiledning kan bestilles både for enkeltindivider og hele grupper.