Funksjonsvurdering

Funksjonsvurdering

 
Vi følger opp dine ansatte ved å kartlegge og vurdere hvordan arbeidsplassen kan tilrettelegge best mulig for at den enkelte arbeidstaker skal kunne ha et aktivt arbeidsforhold.

Målet med funksjonsvurdering er å finne ut hva som skal til for at en sykmeldt, eller en som står i fare for å bli sykmeldt, skal kunne fortsette i et aktivt arbeidsforhold.

Fokus er på funksjon og arbeidsmuligheter på den ansattes arbeidsplass.