Kartlegging

 
Ergonomisk kartlegging gir en oversikt over hvilke ergonomiske risikoforhold som oppstår gjennom arbeidet som utføres.

Gjennom og strukturert gjennomgang av alle arbeidsoperasjoner, vil en få en enkeltvis og samlet vurdering på forekomsten av statiske arbeidsstillinger, tunge eller uhensiktsmessige løft og forflytninger, arbeid over skulderhøyde eller under knehøyde, arbeidsposisjoner som innebærer huksittende eller knestående arbeid, bøyd rygg eller andre ergonomiske utfordringer.

 

En slik kartlegging vil gi et godt grunnlag for videre risikovurdering av manuelt arbeid, og for vurdering av om tiltak bør iverksettes.