Opplæring

Opplæring

 
Opplæring i ergonomiske forhold vil hjelpe både ledere og ansatte med å skape sunne og helsefremmende arbeidsforhold. Aktuelle tema er kropp og funksjon, god arbeidsteknikk, smart organisering av arbeid, bruk av variasjon og pauser, samt tilretteleggingsmuligheter i arbeidet. Ta kontakt med din HMS-rådgiver for mer informasjon.

Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre for muskel/skjelettplager, fordi de enten har et repeterende type arbeid, eller at det er fysisk tungt.

Arbeidsgiver har krav om at det skal gis dokumentert opplæring for ansatte som innehar manuelt arbeid. Vår undervisning stetter kravene til innhold i en slik opplæring.

Eksempler på bransjer med et slikt krav kan være frisører, elektrikere, renholdere, barnehageansatte eller helsefagarbeidere. Felles for alle disse er at med enkle grep i hverdagen vil en kunne redusere risikoen for belastningsplager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.