Treningsveiledning

Treningsveiledning

 
Mange yrker har arbeidsoppgaver som gir økt risiko for belastningsplager i muskel/skjelettapparatet. Våre dyktige fysio- og ergoterapeuter bistår med identifisering av slike risikoforhold, og setter opp forebyggende øvelsesprogram både på individ- og gruppenivå.

Våre fysio- og ergoterapeuter har kunnskap om hvilke deler av kroppen som generelt er mest utsatt enten man er frisør, elektriker, taktekker, helsearbeider eller kontorist. Våre treningsprogram på gruppenivå er tilpasset bransjeforhold.

Individuelle treningsprogram bruker vi når en ansatt har helsemessige utfordringer der fysisk aktivitet er en del av behandlingen. Disse treningsprogrammene er målrettet i forhold til aktuell problemstilling.

Målet er å hjelpe hver enkelt til å trene på en effektiv, trygg og motiverende måte - enten for å forebygge at belastningsplager oppstår, eller å bedre funksjon.