Undervisning

Undervisning

 
Et ergonomikurs vil hjelpe bedriften med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Vi lærer de ansatte å avdekke risikofaktorer for helseskade og selv gjøre forebyggende tiltak på sin arbeidsplass.

Vi tilbyr både individuell undervisning og bedriftstilpasset ergonomikurs.

Kurset gir deg kunnskap om risikofaktorer for å utvikle arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager samt mulig tilrettelegging for å redusere aktuelle risikofaktorer.