Belysning

 
Riktig belysning på arbeidsplassen er viktig for helse, trivsel og effektivitet. Dårlig belysning kan gi plager og nedsatt produktivitet, samt øke risiko for ulykker.

Belysningen på jobb har stor betydning, og dårlige lysforhold kan føre til såre og anstrengte øyne, tretthet, hodepine og nedsatt produktivitet. Riktig belysning er derfor viktig for helse, trivsel og effektivitet.

Hvordan arbeidslokalet er utformet, både i forhold til størrelse på vindusflater, ytre refleksjoner fra sjø/vann/sol, farge på innvendige vegger og innredning for øvrig er alle faktorer som påvirker lysforholdene.

Vi kartlegger arbeidslokalers lysforhold og vurderer behov for tiltak opp mot grunnbelysning, punktbelysning og hvilke typer arbeidsoppgaver som utføres.