Biologisk arbeidmiljø

 
Eksempler på biologiske faktorer er bakterier, virus, sopp og parasitter som kan forårsake helseskade hos mennesker.

Noen arbeidstakere er mer eksponerte for biologisk materiale enn andre. Typiske yrkesgrupper kan være de som arbeider i helsevesenet, har arbeid innen fiskeri og landbruk, eller med renovasjon/kloakk/avløp.

Man skiller mellom smittsomme biologiske faktorer, som kan føre til infeksjonssykdommer, og ikke-smittsomme biologiske faktorer, som kan føre til andre helseplager.  

 Vi bistår med kartlegging, risikoanalyser, målinger og vurdering av behov for yrkesvaksinasjon.