Inneklima

Inneklima

 
Inneklimaet på jobb har mye å si for arbeidsmiljøet. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sikre et fullt forsvarlig inneklima.

Arbeidsgiver har ansvar for at inneklimaet på jobb er forsvarlig. Som hovedregel innebærer dette et godt ventilasjonssystem. Dårlig inneklima kan gjøre at ansatte får luftveisplager, irritasjoner og tørrhet i øyne, hodepine og tretthet.

Vi hjelper deg med kartlegging av inneklima gjennom måling av temperatur, CO2, og luftfuktighet.