Inneklima

Inneklima

 
Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og produktivitet.

Bruk, innredning og antall mennesker som oppholder seg i et område, påvirker kravene til ventilasjonsanlegg. Dersom det pågår arbeid i lokalet som avgir partikler eller lukt, stilles det enda strengere krav til luftutskiftningen.

Dårlig inneklima kan gjøre at ansatte får luftveisplager, irritasjoner og tørrhet i øyne, hodepine eller hudplager.

Vi hjelper deg med kartlegging av inneklima gjennom befaring og spesifikke målinger.