Vurdering av kjemikalier

 
Kjemikalier finnes på mange arbeidsplasser, og noen kjemikalier kan være en helserisiko for de ansatte. Helserisikoen avhenger av hvilke egenskaper kjemikaliene har, samt hvilken mengde og varighet man eksponeres for dem.

Maling, rengjøringsmidler eller oljeprodukter er eksempler på innkjøpte kjemikalier. Kjemikalier kan også oppstå gjennom arbeid, for eksempel dieseleksos eller sveiserøyk. Regelverket stiller krav til forsvarlig håndtering, merking og oppbevaring, og omfatter både de kjemikalier en kjøper inn, og de som dannes under arbeid. Vi hjelper deg med å kartlegge og vurdere risiko ved bruk av kjemikalier, faren for eksponering, og gir tiltaksanbefalinger.