Opplæring

 
Det er viktig at alle arbeidstakere som er eksponert for potensielt helseskadelige påvirkninger eller stoffer, har tilstrekkelig kunnskap om egne risikoforhold, og hvordan en jobber helsefremmende. Vi tilbyr korte og lengre kurs i alle yrkeshygieniske tema. Ta kontakt med din HMS-rådgiver for mer informasjon.