Støy

 
Støy øker risikoen for ulykker og kan være helsefarlig selv når den ikke medfører hørselstap.

Støy er definert som uønsket lyd, og kan faktisk være en stor risiko på arbeidsplassen. Støy øker risikoen for ulykker og kan være helsefarlig, selv når det ikke medfører hørselstap.

Våre rådgivere bruker sin spisskompetanse til å hjelpe deg med måling av støy, og vurdering av risiko og tiltak. Vi jobber med personbårne og stasjonære målinger, måling av etterklang, og frekvensveide målinger.