Mekaniske vibrasjoner

Mekaniske vibrasjoner

 
Mekaniske vibrasjoner kan komme fra håndholdt verktøy, fra underlag eller maskiner/kjøretøy.

De mekaniske vibrasjonene overføres til kropp og kan gi helseplager i muskel/skjelettapparatet. Vi skiller mellom helkroppsvibrasjon, som kommer fra underlag/kjøretøy/maskiner, og hånd/armvibrasjoner, som kommer fra håndholdte verktøy. Risikoen for vibrasjonsskader avhenger av hvor mye vibrasjoner du blir utsatt for over tid. Våre rådgivere bistår med kartlegging av utstyr/verktøy, vurdering av bruk, risikoanalyser og foreslår tiltak.