Coaching

Coaching

 
Coaching er en metode for målrettet personlig og/eller jobbrelatert vekst og utvikling. I praksis handler det om å få støtte til å komme i gang, og verktøy til å nå mål.

En Coach har utforskende og klargjørende spørsmål, og enkle, men effektive øvelser som sine viktigste redskap. Det er gjennom et helhetlig fokus på tanker, følelser, adferd og læring at forandring skapes og mål nås. Coaching kan også benyttes på grupper.