Krisehåndtering

Krisehåndtering

 
Vær godt forberedt når uønskede hendelser oppstår.

Våre HMS-rådgivere bidrar med aktiv støtte til ledelsen i krisesituasjoner. Når krisen rammer bedriften rammer den også enkeltindividene i den. Gjennom riktig oppfølging av ansatte og pårørende kan man forebygge sykefravær, bearbeide hendelser og redusere potensielle helseskader.