Arbeidsmiljø-kartlegging

 
Medarbeiderundersøkelser er et godt utgangspunkt for å forbedre arbeidsmiljø og arbeidsinnhold. Positive effekter av medarbeiderundersøkelser kommer både virksomheten og den enkelte ansatte til gode. Samtidig får virksomheten et verktøy som kan bidra til å bedre trivsel, motivasjon og engasjement, samt til å forebygge helseproblemer og redusere sykefravær.

Medi3 hjelper dere med å kartlegge arbeidsmiljøet ved å bruke kvalitative eller kvantitative metoder.

Sammen med dere skreddersyr vi de kvalitative metodene med intervju, alene eller i gruppe. Vi bistår i hele prosessen fra planlegging til gjennomføring og oppfølging i etterkant.

For å overvåke arbeidsmiljøet bruker vi Questalyze HR/HMS Arbeidsmiljø. Det er et kvantitativt arbeidskartleggingsverktøy som sikrer anonymitet. Spørsmålene er grundig uttestet og kvalitetssikret basert på Statens arbeidsmiljøinstitutts målinger for medarbeidertilfredshet. Om ønskelig kan vi også tilpasse spørsmål etter bedriftens ønsker.