Faktaundersøkelse

Faktaundersøkelse

 
Faktaundersøkelse er en metode som er utviklet for å undersøke varsel eller klage på et arbeidsmiljø, og hvor det er behov for vurdering av eventuelle brudd på Arbeidsmiljøloven.

Faktaundersøkelse kan benyttes for å granske påstander om trakassering og annen utilbørlig opptreden (jf. Arbeidsmiljøloven § 4-3). Metoden gjorde en forsvarlig, rask og rettferdig behandling av varselet. Metoden er i tråd med Arbeidsmiljøloven og sentrale juridiske saksbehandlingsregler, og bør benyttes der det er påstand om eller berettiget mistanke om brudd på Arbeidsmiljøloven. 

 

Medi3 har flere autoriserte faktaundersøkere blant sine HMS-rådgivere.

Vi bistår også bedriften med rådgivning om når tid denne metoden bør benyttes.