Kartlegging faktaundersøkelse

Kartlegging faktaundersøkelse

 
Dette er en metode som er utviklet for å undersøke arbeidsmiljøutfordringer når det er påstand mot påstand, og hvor det kan være behov for vurdering av eventuelle brudd på arbeidsmiljøloven.

Faktaundersøkelse benyttes ved påstander om alvorlige overtredelser, konflikter, og/eller anklage eller opplevelse av mobbing / trakassering i organisasjonen. Gjennomføring av faktaundersøkelse sikrer en god saksbehandlingsrutine i tillegg til at de involverte partene vil få rettferdig oppfølging.

Medi3 har autorisert faktaundersøker blant sine HMS-rådgivere.