Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

 
Trenger du eller din bedrift hjelp til å løse en konflikt på arbeidsplassen?

En konflikt kan oppstå med utgangspunkt i ulikt syn i faglige, personlige og verdispørsmål. Konflikthåndtering som metode kan hjelpe partene til å snakke om deres opplevelser, følelser og ønsker om forandring uten at de trår over den andres grenser.

 

Medi3 har HMS-rådgivere med god kompetanse og erfaring innen konfliktsaker, og er sertifisert til å bruke verktøyet Faktaundersøkelse.