Krisehåndtering og debriefing

Krisehåndtering og debriefing

 
Plutselige og uventede hendelser i bedriften kan få alvorlige utfall. Vær godt forberedt når uønskede hendelser oppstår.

Kriser kan ta form av en arbeidsulykke, en ansatt som tar livet sitt eller vold og trusler på arbeidsplassen. Medi3 har HMS-rådgivere med spesialkompetanse i krisehåndtering og debriefing som vil bistå dere i en slik situasjon.

 

Vi tilbyr psykologisk førstehjelp, ledersøtte med praktisk håndtering av hendelsen, deltakelse i allmøter, samt opplæring og informasjon om kriser og krisehåndtering.

Debriefing er en samtale hvor formålet er å bearbeide den traumatiske hendelsen.

Vi tilbyr også et tilpasset samtaletilbud med støttesamtaler som bidrar til økt forståelse og verktøy for å håndtere utfordringene.