Opplæring

Opplæring

 
Vi tilbyr foredrag eller tilpasset opplæring innen alle temaer knyttet til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Vi tilpasser også innholdet til målgruppen; om dette er ledere, verneombud, tillitsvalgte eller hele virksomheten. Ta kontakt med din HMS-rådgiver for mer informasjon.