Organisatorisk Arbeidsmiljø

Organisatorisk Arbeidsmiljø

 
Når de ansatte har det bra, jobber de bedre. Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø handler om mestring, trivsel og nærvær.

Arbeidsmiljøet kan lede til økt produktivitet men også til sykefravær.

Trenger du hjelp til å se på spesielle problemstillinger i arbeidsmiljøet, kan Medi3 sine HMS-rådgivere bistå.