Organisatorisk Arbeidsmiljø

Organisatorisk Arbeidsmiljø

 
Organisatorisk arbeidsmiljø er de strukturelle og formelle betingelsene på en arbeidsplass. For å ivareta arbeidstakernes sikkerhet og forebygge helseskader er det viktig for bedriften å ha fokus på disse forholdene.

Eksempel på organisatoriske forhold kan være: 

 Arbeidsavtaler

 Arbeidstid

 Tilrettelegging

 Medvirkning

 Omstilling og endring

 

Vi bistår virksomheter med kartlegging og risikovurdering av organisatoriske forhold etter Arbeidsmiljølovens krav, utarbeidelse av rutiner og retningslinjer, rådgir for forebyggende tiltak, og bistår i konkrete prosesser som eksempelvis en endrings / omorganiseringsprosess. Vi tilbyr også tilpasset opplæring i forhold til ledere rolle og ansvar, samt hvordan håndtere Arbeidsmiljølovens krav til ansattes medvirkning på en god og konstruktiv måte.