Vold og trusler

Vold og trusler

 
Mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med arbeidet. Som arbeidsgiver må en derfor sette temaet vold og trusler på dagsordenen, og arbeide aktivt med forebygging.

Temaet inkluderer alle typer vold og trusler knyttet til yrkesrollen, uavhengig av om det er på eller utenfor arbeidsstedet - i eller utenfor arbeidstiden - at dette oppstår.

Det er viktig å være oppmerksom på at også hyppige, mindre alvorlige hendelser kan gi butikk helsekonsekvenser på sikt. Vold og trusler skal ikke behandle som et problem for den enkelte arbeidstaker, men som et arbeidsmiljøproblem som behandler hele virksomheten. 

 

Vi bistår på det forebyggende selskapet med risikovurderinger og opplæring av ledere og ansatte, samt med oppfølging av de involverte i virksomheten dersom en slik hendelse har oppstått.