AMU og IA

 
Arbeidsmiljøutvalg og Inkluderende arbeidsliv er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø. Våre HMS-rådgivere hjelper deg som en nøytral tredjepart.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) sitt formål er å skape et forsvarlig arbeidsmiljø ved å planlegge verne- og miljøarbeidet. I tillegg skal AMU følge med på arbeidstakerne sin sikkerhet, helse og velferd.

Målet med Inkluderende arbeidsliv (IA) er at både arbeidsgiver og arbeidstakere forplikter seg til å samarbeide om å skape en inkluderende arbeidsplass.

Våre HMS-rådgivere kan bidra i AMU- og IA-utvalg i virksomheten din som en rådgivende, nøytral part.