AMU og IA-utvalg

 
Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Inkluderende Arbeidsliv (IA) er viktige arenaer for å skape et godt arbeidsmiljø. Våre HMS-rådgivere bistår som nøytral tredjepart.

Arbeidsmiljøutvalgets (AMUs) ansvarsområder er å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved å planlegge og drøfte verne- og miljøarbeidet i virksomheten. I tillegg skal AMU følge med på arbeidstakerne sin sikkerhet, helse og velferd ved å ha innsyn i sykefraværsstatistikker, arbeidsmiljørapporter og alvorlige avvik. AMU skal også involveres ved drifts- eller byggmessige endringer som skal meldes Arbeidstilsynet.

 

IA-avtalen er en tidsfestet avtale der både arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstaker-organisasjonene forplikter seg til å samarbeide om å skape en inkluderende arbeidsplass gjennom ulike definerte virkemidler.

Våre HMS-rådgivere bidrar i AMU- og IA-utvalg i virksomheten deres som en rådgivende, nøytral tredjepart.