Arbeidsmiljø-kartlegging

Arbeidsmiljø-kartlegging

 
Gjennom arbeidsmiljøkartlegging vurderes forhold som har særlig betydning for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Å ha god oversikt over aktuelle farer, problemstillinger og utviklingsområder i arbeidsmiljøet er viktig for sikkerhet og produktivitet, men også et nøkkelelement i forhold til positiv bedriftsutvikling.

En godt planlagt og gjennomført kartlegging av definerte arbeidsmiljøfaktorer bidrar til en felles forståelse for hvordan aktivitet utføres i virksomheten, og sammenhenger mellom eksponeringer og arbeidshelseforhold. Kartleggingsmetoden tilpasses ulike utfordringer og aktiviteter i bedriften. De vanligste metodene for kartlegging av arbeidsmiljø er sjekk­lister, spørreskjema, intervju og vernerunder.

I en typisk arbeidsmiljøkartlegging ser vi på fysisk arbeidsmiljø og yrkeshygiene, ergonomisk arbeidsmiljø samt psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø satt i sammenheng med arbeidsmedisin og arbeidshelse.