Internkontroll

Internkontroll

 
En internkontroll er satt sammen av systematiske tiltak som passer på at bedriften din arbeider etter gjeldende krav. Vi kan hjelpe deg med å bygge og revidere internkontrollsystem.

Alle virksomheter med arbeidstakere har krav om internkontroll.

Et internkontrollsystem er en viktig kvalitetssikring av at planlegging, organisering, utføring og vedlikehold av bedriftens HMS-aktiviteter gjøres etter gjeldende regelverk.