Internkontroll

Internkontroll

 
En internkontroll er satt sammen av systematisk rettede tiltak som dokumenterer at bedriften deres arbeider etter gjeldende lovkrav. Vi kan hjelpe dere med å bygge, tilpasse og revidere internkontrollsystem.

Hvor omfattende internkontrollsystemet skal være, avhenger av bedriftens størrelse og kompleksitet. Alle virksomheter med arbeidstakere har krav om internkontroll.


Innholds- og brukskrav er regulert i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk HMS-arbeid. Et internkontrollsystem er derfor en viktig kvalitetssikring av at planlegging, organisering, utføring og vedlikehold av bedriftens HMS-aktiviteter gjøres etter gjeldende regelverk. Vi viser dere hvordan!