Risikovurdering

 
Risikovurdering er systematisk kartlegging og beskrivelse av risiko samt forslag til risikoreduserende tiltak.

Målet med risikovurdering er å minimere sannsynlighet for skader eller sykdom på arbeidsplassen. Det er lovpålagt å foreta risikovurdering.

Risikovurdering kan være omfattende, og våre rådgivere kan hjelpe din bedrift med å kartlegge risiko og det som kan gå galt, hvordan dere kan forhindre at noe går galt, men også hva dere kan gjøre for å redusere konsekvensene om noe går galt.