Vernerunde

 
På vernerunde kartlegger vi hovedsakelig fysiske forhold på arbeidsplassen, lytter til de ansattes beskrivelse av egne arbeidsforhold og lager en handlingsplan med prioriteringer for å utbedre eventuelle funn.

Vernerunde er en metode for å utføre den lovpålagte systematiske kartleggingen av arbeidsmiljøforhold. Dette er viktig for å vite om potensielle farer for ulykker, skader og sykdom i bedriften din. Hyppigheten av vernerunder avhenger blant annet at hvor mye arbeidsplassen endres i løpet av en dag, uke eller måned.

Vernerunder gjennomføres vanligvis av daglig leder/avd.leder og verneombud, ofte med bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Våre HMS-rådgivere har høy kompetanse på systematisk HMS-arbeid og kan være med på alle typer vernerunder.

På vernerunder med fokus på spesifikke fagområder deltar HMS-rådgiver med relevant spesialkompetanse, for eksempel ergonomi eller yrkeshygiene.

Vi har skjema og maler om dere trenger starthjelp!