Vernerunde

 
På vernerunde ser vi på fysiske forhold på arbeidsplassen, lytter til de ansattes beskrivelse av egne arbeidsforhold og lager en plan for å bedre arbeidsforholdene.

Vernerunde inngår som en del av den lovpålagte kartleggingen av arbeidsmiljø. Dette er viktig for å vite om potensielle farer for ulykker, skader og sykdom i bedriften din.

Vernerunder gjennomføres vanligvis av daglig leder og verneombud, ofte med bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Våre HMS-rådgivere har høy kompetanse på systematisk HMS-arbeid og kan være med på vernerunder.

På vernerunder med fokus på spesifikke fagområder deltar HMS-rådgiver med relevant spesialkompetanse, for eksempel ergonomi og yrkeshygieniske målinger.