Vernerunde

Vernerunde

 
På vernerunde er det hovedsakelig fysiske forhold på arbeidsplassen som blir vurdert. Sammen med ledelse og verneombud, vil BHT kartlegge de ansattes beskrivelse av egne arbeidsforhold. Etter vernerunden utarbeides handlingsplan med prioriteringer for å utbedre eventuelle funn.

Vernerunde er en metode for å utføre den lovpålagte systematiske kartleggingen av arbeidsmiljøforhold. Dette er viktig for å vite om potensielle farer for ulykker, skader og sykdom i bedriften din. Hyppigheten av vernerunder avhenger blant annet at hvor mye arbeidsplassen endres i løpet av en dag, uke eller måned.

Vernerunder gjennomføres vanligvis av daglig leder/avd.leder og verneombud, ofte med bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Våre HMS-rådgivere har høy kompetanse på systematisk HMS-arbeid og kan være med på alle typer vernerunder.

På vernerunder med fokus på spesifikke fagområder deltar HMS-rådgiver med relevant spesialkompetanse, for eksempel ergonomi eller yrkeshygiene.

Vi har skjema og maler om dere trenger starthjelp!