Røykesluttkurs

Røykesluttkurs

 
Røykesluttkurs er del av en prosess rettet mot å bli varig røyk- eller snusfri.

De fleste som slutter å røyke og snuse, slutter på egen hånd. For en god del er det imidlertid nødvendig med støtte. Effekten blir størst når den som skal slutte blir støttet både av veiledning og legemidler til røykeslutt. Veiledningen er like effektiv om den gis individuelt eller i gruppe. Våre HMS Rådgivere har lang erfaring med Røykesluttkurs, og bidrar gjerne i din bedrift.