Ergonomi

Et ergonomikurs vil hjelpe bedriften med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Vi lærer de ansatte å avdekke risikofaktorer for helseskade og selv gjøre forebyggende tiltak på sin arbeidsplass.

Dette kurset tar opp hva som gir belastningsplager/skader, hvordan kroppen fungerer best og hvilke tiltak som kan gjøres for å gjøre arbeidsdagen enklere.

Målet er å øke jobbnærværet og arbeidsmotivasjonen.

Bedriftshelsetjeneste Ålesund

Kontaktinfo Bedriftshelsetjeneste Ålesund

Besøksadresse: Kongens gate 11

Postadresse: 6002 Ålesund

Tlf: +47 70 11 70 11