Grunnkurs i Førstehjelp

 
Norsk grunnkurs i førstehjelp (NGF) er Norsk Førstehjelpsråds minimums anbefalte standardkurs i livreddende førstehjelp.

Kurset leveres som halvdags- eller heldagskurs, og er bygget opp etter nye, moderne pedagogiske prinsipper der deltakerne under hele kurset deltar aktivt i undervisningen med tett veiledning fra instruktøren.

Ta kontakt med Medi3 Bedriftshelsetjeneste for mer info.