Grunnkurs i Førstehjelp

 
Dette kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper i førstehjelp og fyller de krav som er gitt av offentlige myndigheter. Kurset er basert på en kurstype utviklet av Norsk Førstehjelpsråd.

Innhold:


• Vurdering av syke og skadde, varsling 113
• Pasienten reagerer ikke; sikring av luftveier
• Pasienten puster ikke normalt; HLR-teknikk
• Fremmedlegemer
• Akutte hjertesykdommer
• Undersøkelse av en skadet person
• Førstehjelp ved stans av blødning
• Førstehjelp ved forbrenning, sår, brudd og ytre blødning
• Vurdering av indre blødning
• Tiltak ved ulykke
• Førstehjelp i det daglige

 

Varighet: 3-4 timer. Kurset kan tilbys både på dagtid og kveldstid.

Deltagerantall: Maks 15 personer.

Dokumentasjon: Kursbevis

 

 Vi legger vekt på at våre kurs skal holde en høy standard og bruker kun instruktører med akuttmedisinsk erfaring. Ta kontakt på kurs@medi3.no for avtale om kurs for din bedrift.