Norsk grunnkurs i bruk av hjertestarter

 
Kurset passer for alle som skal bruke hjertestarter. Dette kan være helsepersonell, førstehjelpere, offshorepersonell, vektere, politi, brannfolk og ansatte ved bedrifter som har tilgang til å bruke hjertestarter.

 Innhold:

• Kjeden som redder liv
• Hjertestarterens funksjoner
• HLR (hjerte- og lungeredning)
• Indikasjon for bruk av hjertestarter
• Bruk av hjertestarter
• Praksis i bruk av hjertestarter (scenarier)
• Fysiologi ved hjerteinfarkt og hjertestans
• Sikkerhet for pasient og redder
• Vedlikehold/praktiske anliggender
• Juridiske spørsmål og etikk
• Rapporteringsrutiner og myndighetskrav

 

Varighet: 3-4 timer. Kurset kan tilbys både på dagtid og kveldstid.

Deltagerantall: maks 12 personer

Dokumentasjon: Kursbevis

 

Vi legger vekt på at våre kurs skal holde en høy standard og bruker kun instruktører med akuttmedisinsk erfaring. Ta kontakt på kurs@medi3.no for avtale om kurs for din bedrift.