Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

Et kurs i fysisk og kjemisk arbeidsmiljø tar for seg de fysiske miljøpåvirkningene på din arbeidsplass. Vi leverer alt fra omfattende kurs som dekker alle yrkeshygieniske tema, til spesifikt rettede kurs som kan vinkles mot et ønsket fagområde.

Sentrale tema i dette kurset er:

  • Støy
  • Stråling
  • Verneutstyr
  • Inneklima
  • Kjemisk helsefare - stoffkartotek

Vi går gjennom de mest sentrale forskriftene, risikovurdering, kartlegging, avvik og hvordan vi dokumenterer arbeidsmiljøfaktorene i ditt arbeidsmiljø.