HMS-lederkurs

HMS-lederkurs gir en innføring i de viktigste områdene i HMS-arbeidet for ansatte med lederfunksjoner i bedriften.
HMS-lederkurs

HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste områdene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidsmiljøloven § 3-5.

Temaer for kurset er:

  • HMS og Arbeidsmiljø
  • Sykefraværsoppfølging
  • Internkontroll
  • Kommunikasjon
  • Konflikthåndtering

 

Påmelding   

Bedriftshelsetjeneste Ålesund

Kontaktinfo Bedriftshelsetjeneste Ålesund

Besøksadresse: Kongens gate 11

Postadresse: 6002 Ålesund

Tlf: +47 70 11 70 11