Lovpålagt opplæring Diisocyanater Nivå 1

Benytter din bedrift produkter som inneholder diisocyanater som lim, lakk, fugemidler (inkludert Sikaflex), produksjon av flytemidler og skumgummi? For å få fortsette å bruke disse stoffene må det bevises at stoffene ikke kan byttes ut med mindre farlige produkter, samt at det nå er krav til kursing for de bedriftene som fortsatt skal bruke disse stoffene. Vi holder kurs!
Lovpålagt opplæring  Diisocyanater Nivå 1

Norsk Industri har godkjent vårt kursopplegg og dette kurset er Nivå 1 som gjelder alle som har arbeidsoppgaver eller arbeidsprosesser med bruk av produkter som inneholder diisocyanater. Varighet på kurset er 3 timer (inkludert en kursprøve som må bestås for godkjent kurs).


Har dere ansatte som driver med f.eks skumming eller lakkering må de ha nivå 2 i tillegg, varighet 2,5-3 time med kursprøve. Nivå 2 vil bli satt opp fortløpende i etterkant av at vi har holdt generell del (nivå 1).

 

Ta kontakt på kurs@medi3.no for tilbud og påmelding. Vi setter opp kurs ved nok påmeldte.