God kommunikasjon

God kommunikasjon

 
Lær mer om konkrete kommunikasjonsmodeller, teknikker og fremgangsmåter som gjør deg bedre i å lykkes med god kommunikasjon.

Gjennom kommunikasjon kan man dele følelser, kunnskap, erfaringer, meninger, tanker og opplevelser med andre. Det forutsettes at sender og mottaker tolker budskapet på samme måte for at kommunikasjonen skal være vellykket. Dette kan være en utfordring for mange. Gjennom et kurs i kommunikasjon kan du eller kolleger i din bedrift lære mer om ulike teknikker som gir grunnlag for at god kommunikasjon oppstår.