Stressmestring

Stressmestring

 
Stressmestring handler om forebygging og mestring av stress.

Stress kan gi både psykiske og fysiske plager. Dersom stresset vedvarer over lang tid, kan man pådra seg ulike sykdommer i kroppen.

Det er viktig at vi lærer oss å håndtere stress og snu negativt stress om til positiv travelhet og en driver for effektivitet.

Medi3 sitt kurs i stressmestring hjelper deg og ansatte i din bedrift til å bli bedre på stressmestring.