Tankens kraft

Tankens kraft

 
I dette foredraget vil du få noen verktøy der du lettere kan bli bevisst negative tanker og jobbe mot å endre dem.

Måten vi tenker omkring en hendelse på, vil påvirke hvilke følelser som blir knyttet til denne hendelsen. Ulike følelser er knyttet til bestemte tankemønstre.

Dette foredraget vil gi deg gode refleksjoner i hvordan du kan snu ditt tankemønster til å se det positive i vanskelige situasjoner og i det som oppleves som taps situasjoner.